กฎระเบียบเกาะแสมสาร

**ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดข้ามไป**

**ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดข้ามไป**

**ห้ามนำกล่องโฟมทุกชนิดข้ามไป**

***ชาวต่างชาติไม่สามารถข้ามเกาะแสมสารได้ หากไม่มีคนไทยไปด้วย***

( For the foreigner ) : If you don’t have thai people come with you ,   you can’t  take a ferry to Smaesan Island

  1. นักท่องเที่ยวนำใบการจองเรือข้ามเกาะแสมสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อเข้ามาในพื้นที่
  2. ผู้ที่ทำการจองต้องมารับบัตรด้วยตัวเองเท่านั้น พร้อมนำใบการจอง และบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดจำหน่ายบัตร

หมายเหตุ

* นักท่องเที่ยวต้องมารับตั๋วก่อนรอบเรือที่ทำการจอง 45 นาที
* เมื่อรับบัตรเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวต้องถึงท่าเทียบเรือ 15 นาที ก่อนเวลาเรือออก
* บัตรข้ามเกาะแสมสารไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ ยกเว้น กรณีเกิดคลื่นลมแรง เรือไม่สามารถออกได้เท่านั้น
* สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงรอบเรือ และกิจกรรมบนเกาะ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ด้วยสภาพการจราจรที่หนาแน่นในช่วงวันหยุดยาว นักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง