กฎระเบียบเกาะแสมสาร

**ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดข้ามไป

**ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดข้ามไป

**ห้ามนำกล่องโฟมทุกชนิดข้ามไป

**ชาวต่างชาติไม่สามารถข้ามเกาะแสมสารได้ หากไม่มีคนไทยไปด้วย

( For the foreigner ) : If you don’t have thai people come with you ,   you can’t  take a ferry to Smaesan Island

ขั้นตอนการรับบัตรข้ามเกาะแสมสาร

 1. นักท่องเที่ยวนำใบการจองเรือข้ามเกาะแสมสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อเข้ามาในพื้นที่
 2. นักท่องเที่ยวต้องสแกน QR CODE ไทยชนะ เพื่อ CHECK IN
 3. นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมเกาะแสมสารทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าอาคารต้อนรับ และรับบัตรผู้ผ่านการคัดกรอง
 4. ผู้ที่ทำการจองต้องมารับบัตรด้วยตัวเองเท่านั้น พร้อมนำใบการจอง และบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดจำหน่ายบัตร
 5. นักท่องเที่ยวข้ามเกาะแสมสาร ต้องผ่านตู้ฆ่าเชื้อบริเวณท่าเทียบเรือทุกท่าน
 6. นักท่องเที่ยวแสดงบัตรข้ามเกาะแสมสาร และบัตรผู้ผ่านการคัดกรองต่อ จนท.ตรวจบัตรบริเวณท่าเทียบเรือ ก่อนลงเรือ
 7. นักท่องเที่ยวสแกน QR CODE ไทยชนะ เพื่อ CHECK OUT
  หมายเหตุ * นักท่องเที่ยวต้องมารับตั๋วก่อนรอบเรือที่ทำการจอง 45 นาที
  * เมื่อรับบัตรเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวต้องถึงท่าเทียบเรือ 15 นาที ก่อนเวลาเรือออก
  * บัตรข้ามเกาะแสมสารไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ ยกเว้น กรณีเกิดคลื่นลมแรง เรือไม่สามารถออกได้เท่านั้น
  * สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงรอบเรือ และกิจกรรมบนเกาะ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *** ด้วยสภาพการจราจรที่หนาแน่นในช่วงวันหยุดยาว นักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง